yutuhao519

女装

载自悠扬《诱惑的代价--------又为淘宝美衣画图了!》

诱惑 - 悠扬 - 春雨悠扬

诱惑 - 悠扬 - 春雨悠扬

  诱惑 - 悠扬 - 春雨悠扬
  诱惑 - 悠扬 - 春雨悠扬
        这是一款淘宝的美衣,让好多姐妹着迷。有的姐妹已经仿出来了。我呢,就想把它画出来,供想钩的姐妹参考。反复试钩试画了几遍,总算满意了!

下面是单元花样图解、一线连图解以及排花参考图:图上有排花走势,可供参考。

诱惑的代价--------又为淘宝美衣画图了! - 悠扬 - 春雨悠扬

女装 - yutuhao519 - yutuhao519的博客

 上往下钩的小披肩 - 夏天 - 夏天
 上往下钩的小披肩 - 夏天 - 夏天
 上往下钩的小披肩 - 夏天 - 夏天

 上往下钩的小披肩 - 夏天 - 夏天

上往下钩的小披肩 - 夏天 - 夏天

上往下钩的小披肩 - 夏天 - 夏天

女装 - yutuhao519 - yutuhao519的博客

女装 - yutuhao519 - yutuhao519的博客

2017年07月05日 - yutuhao519 - yutuhao519的博客

日本杂志款披风式衬衫 - maomao - 我随心动

日本杂志款披风式衬衫 - maomao - 我随心动

日本杂志款披风式衬衫 - maomao - 我随心动

            日本杂志款披风式衬衫 - maomao - 我随心动

日本杂志款披风式衬衫 - maomao - 我随心动

                    日本杂志款披风式衬衫 - maomao - 我随心动

            日本杂志款披风式衬衫 - maomao - 我随心动

                                   日本杂志款披风式衬衫 - maomao - 我随心动

评论